animated drawings and objects rysunki i obiekty animowane

ceramic sculpture & animated drawings rzeźba ceramiczna / rysunek animowany

anidraw_FRONTa.jpg
HEAD / animated digital drawing ( detail ) GŁOWA / animowany rysunek cyfrowy ( detal )

players_CIRC.png

animated drawings and objects

ceramic sculpture / animated drawings / 1998-2002

'Animated drawing and objects' is a collection of ceramic objects and their animated equivalents. These ceramic objects as well as sequences of drawing animations were created simultaneously between 1998 and 2002. The collection contains, among others, the cycle of HEADS and METRONOMES. Within this project, procedure of juxtaposing ceramic with animation was made in the aim of widening and directing the perception of real static object towards specific areas in consciousness of a viewer. At the same time dialogue with digital media has impacted on ceramic sculptures and development their linear structures which reffered to beauty and open-work of internal construction applied to modeling 3D object in the early computer programmes. I built the very first objects using vertical or horizontal sections, just as it has been done in those early computer applications.

Rysunki i obiekty animowane

rzeźba ceramiczna / rysunek animowany / 1998-2002

Rysunki i obiekty animowane to zbiór rzeźb ceramicznych oraz odnoszących się do nich rysunkowych sekwencji animowanych. Prace te powstawały równolegle w latach 1998 – 2002, zawierają m.in. cykle GŁOWY i METRONOMY . Zastosowany zabieg zestawiania obiektów ceramicznych z ich animowanymi odpowiednikami stanowił próbę odautorskiego ukierunkowania i rozbudowania percepcji realnych rzeźb. Jednocześnie dialog z mediami cyfrowymi wpłynął na genezę obiektów oraz ich liniowych struktur, które początkowo odnosiły się bezpośrednio do rysunkowych przekrojów wertykalnych i horyzontalnych stosowanych przy konstruowaniu cyfrowego modelu bryły w aplikacjach komputerowych będących na wczesnym etapie swojego rozwoju.


heads / ceramic sculpture / animated digital drawing głowy / rzeźba ceramiczna / animowany rysunek cyfrowy

anidraw_01pion.jpg
anidraw_02.jpg
head / ceramic object and animated digital drawing ( still frame from the computer animation ) / 1998 głowa / obiekt ceramiczny i animowany rysunek cyfrowy ( kadr z animacji komputerowej ) / 1998
anidraw_03.jpg
anidraw_04pion.jpg
anidraw_05.jpg
head / ceramic object and animated digital drawing ( still frame from the frame by frame animation ) / 1998 głowa / obiekt ceramiczny i animowany rysunek cyfrowy ( kadr z animacji poklatkowej ) / 1998

metronomes / ceramic sculpture / animated digital drawing metronomy / rzeźba ceramiczna / animowany rysunek cyfrowy

anidraw_06pion.jpg
anidraw_07.jpg
anidraw_08.jpg
metronome / animated digital drawing ( still frame from the computer animation ) and ceramic object / 2000 metronom / animowany rysunek cyfrowy ( kadr z animacji komputerowej ) i obiekt ceramiczny / 2000
anidraw_smallA01.jpg
anidraw_smallA02.jpg
anidraw_smallA03.jpg
anidraw_smallA04.jpg
anidraw_09pion.jpg
anidraw_11pion.jpg
anidraw_10pion.jpg
anidraw_09pion.jpg
metronome / animated digital drawing ( still frames from the computer animation ) and ceramic object / 2000 metronom / animowany rysunek cyfrowy ( kadry z animacji komputerowej ) i obiekt ceramiczny / 2000