de + constructions de + konstrukcje

video art & time lapse photography sztuka wideo & fotografia poklatkowa

deconstr_FRONTa.jpg
de + constructions / still frame from video de + konstrukcje / kadr z filmu wideo

deconstr_CIRCa.png

de + constructions

video / duration: 00:05:00 / 2010

De+constructions is a video made using the time-lapse technique. It presents a transformation of Wrocław's architectural and urbanistic tissue. The video is made of photographs taken over a span of several months. The recorded sequences register processes of deconstruction and construction of two Wrocław buildings: now nonexistent Poltegor and the skyscraper that is to take Poltegor's place – SkyTower. The aim was to prepare the film to be presented in one of the decaying buildings of the border city Goerlitz. The picture “de+constructions” became there a token window joining two distant places, causing a dissonance between the illusion of a growing architecture and a dying interior of a building that undergoes slow degradation. The project was presented in the exhibition “Hallo Wrocław”.

de + konstrukcje

wideo / czas trwania: 00:05:00 / 2010

De+konstrukcje to obraz wideo wykonany techniką zdjęć poklatkowych, który ukazuje transformującą się tkankę architektoniczno – urbanistyczną Wrocławia. Buduje go animacja złożona z fotografii wykonywanych na przestrzeni kilkunastu miesięcy. Zarejestrowane sekwencje między innymi zawierają procesy konstrukcji i dekonstrukcji dwóch wrocławskich obiektów architektonicznych: nieistniejacego już Poltegoru i powstającego na jego miejscu wieżowca SkyTower. Film docelowo przygotowany został do prezentacji w jednym z niszczejących budynków granicznego miasta Goerlitz. Tam obraz “de+konstrukcje” stał się pozornym oknem łaczącym dwa odległe miejsca, wywołując dysonans pomiędzy iluzją wzrastajacej architektury a umierajacym wnętrzem budynku który ulega powolnej degradacji. Projekt prezentowany był w ramach wystawy “Hallo Wrocław”.


de + constructions / time lapse video de + konstrukcje / wideo poklatkowe

deconstr_01.jpg
deconstr_02.jpg
deconstr_03pion.jpg
de + constructions / still frames from video / time-lapse photography de + konstrukcje / kadry z video / fotografia poklatkowa wideo

de + constructions / time lapse video de + konstrukcje / wideo poklatkowe

deconstr_04.jpg
deconstr_05pion.jpg
deconstr_06.jpg
deconstr_07.jpg
deconstr_08.jpg
deconstr_09.jpg
deconstr_10.jpg
deconstr_11.jpg
de + constructions / still frames from video de + konstrukcje / kadry z filmu wideo