mimicry mimikra

ceramic art / sculpture sztuka ceramiki / rzeźba

mimicry_FRONTa.jpg
from the MIMICRY series / detail of ceramic object / South Korea 2005 z cyklu MIMIKRA / obiekty ceramiczne ( detal ) / Korea Południowa 2005

mimicry_CIRCa.png

mimicry

ceramic objects / sculpture / 2003 - 2007

...The phenomenon of mimicry is a fascinating result of evolution. It's the superficial resemblance of one organism to another or to an object in its surrounding gives the mimicking organism some advantage or protection from predators... This natural force and my considerations refering to it became a turning-point for creating series of objects having precisely the same name – mimicry. The Mimicry cycle reflects the idea connected with continuous motion and internal transformations caused by surroundings. Referring to the spatial structure of the works, I assumed that the objects forms are going to be adjusted to functioning in a virtual space of an animated picture, in a space deprived of gravity forces, where the objects without any problems can be put in any movement. Hence the form is fully three-dimensional, has no base and its position is unrestricted and absolutely revolving. The up and down notion are relative. Since the year 2004 MIMICRY has been evolving. Its Korean face was presented during my individual exhibition in TongIn Gallery in Seoul in December 2005. In 2008 I created complex context of perception of this series within the animation AFFIRMATIONS where I was able to set the object freed from gravity and to integrate ceramic sculpture with the sound, movement, text and graphics.

mimikra

obiekty ceramiczne / rzeźba / 2003 - 2007

....W naturze fascynującym rezultatem ewolucji jest fenomen Mimikry. To niezwykłe podobieństwo jednego organizmu do drugiego, czy tez do obiektu w jego otoczeniu daje naśladującemu organizmowi korzyści bądź ochronę przed wrogami.... Zjawisko mimikry i związane z nim przemyślenia stały się punktem wyjścia do pracy nad seriami obiektów o tej samej nazwie. Cykl Mimikra odzwierciedla ideę związaną z ciągłym ruchem i wewnętrznymi przemianami wywołanymi przez sygnały płynące z otoczenia. Odnosząc się do układu przestrzennego prac wyszedłem z założenia, że formy obiektów będą przystosowane do funkcjonowania w wirtualnej przestrzeni animowanego obrazu, w przestrzeni pozbawionej sił grawitacji, gdzie przedmioty bez problemu można wprawić w dowolny ruch. Dzięki temu prace są w pełni trójwymiarowe, nie mają jasno określonej podstawy, pojęcia góra i dół są względne, a ich pozycje mogą być zmienne i obracalne. Od 2004 roku MIMIKRA ewoluuje. W grudniu 2005 roku jej koreańskie oblicze prezentowane było na wystawie w Seoulu w galerii TongIn. W 2008 roku dla wybranych prac z tej serii zbudowałem złożony kontekst umieszczając część z nich w obszarze animacji AFIRMACJE. Tam uwolniłem je od siły ciążenia oraz zintegrowałem z dźwiękiem, ruchem, tekstem i obrazem.


blue / from the Mimicry series blue / z cyklu Mimikra

mimicry_01pionL.jpg
mimicry_02pionLa.jpg
blue / ceramic object / 36 x 28 x 41 cm / South Korea 2005 blue / obiekt ceramiczny / 36 x 28 x 41 cm / Korea Południowa 2005

two genes / from the Mimicry series dwa geny / z cyklu Mimikra

mimicry_03sqr.jpg
mimicry_04sqr.jpg
mimicry_05.jpg
two genes / ceramic object / 32 x 21 x 22 cm / South Korea 2005 dwa geny / obiekt ceramiczny / 32 x 21 x 22 cm / Korea Południowa 2005

four genes / from the Mimicry series cztery geny / z cyklu Mimikra

mimicry_06.jpg
four genes / ceramic object / 45 x 45 x 32 cm / 2007 cztery geny / obiekt ceramiczny / 45 x 45 x 32 cm / 2007

force / from the Mimicry series siła / z cyklu Mimikra

mimicry_07.jpg
force / ceramic object / 25 x 20 x 25 cm / South Korea 2005 siła / obiekt ceramiczny / 25 x 20 x 25 cm / Korea Południowa 2005

mimicry 01 / from the Mimicry series mimikra 01 / z cyklu Mimikra

mimicry_08.jpg
mimicry 01 / ceramic object / 70 x 35 x 32 cm / 2003 mimikra 01 / obiekt ceramiczny / 70 x 35 x 32 cm / 2003