umschling mich... umschling mich...

drawing animation animacja rysunkowa

um_FRONTa.jpg
umschling mich... / excerpt from the animated sequence / 2001 umschling mich... / fragment z sekwencji animacji / 2001

um_CIRCa.png

umschling mich...

drawing animation / duration: 00:01:54 / 1998-2001

…internal animals constructions , seemingly lifeless, devoid of carnal cover from deep darkness extract the whisper which summons the viewer to bring them into existence again… UMSCHLING MICH… ( embrace me...) is a drawing animation which originally was prepared as an interactive structure. Viewer could compose animated sequences in free order, maintaining fluent transitions between them. Sequences was based on collected study sketches for animated drawings and one of my sculptural work. The animation as a linear composition, was presented during the 10th International Media Art Biennale WRO 03 Globalica in Poland.

umschling mich...

animacja rysunkowa / czas trwania: 00:01:54 / 1998-2001

...wewnętrzne konstrukcje zwierząt, pozornie martwe pozbawione cielesnej powłoki z głębokiej ciemności wydobywają szept, przyzywający widza by swą wyobraźnią ponownie powołał je do życia...
UMSCHLING MICH...( obejmij mnie... ) to animacja rysunkowa, która w pierwotnym założeniu miała posiadać cechy struktury interaktywnej, gdzie widz w dowolny sposób mógłby komponować ze sobą animowane sekwencje, zachowując płynność przejść między nimi. Powstała z zebranych studyjnych szkiców i projektów będących bazą do rysunków animowanych oraz jednej z moich prac przestrzennych. Animacja jako kompozycja liniowa po raz pierwszy zaprezentowana została w 2003 roku w trakcie X Międzynarodowego Biennale Sztuki Mediów WRO Globalica


umschling mich... / drawing animation umschling mich... / animacja rysunkowa

um_01.jpg
umschling mich... / detail of drawing / 2001 umschling mich... / detal rysunku / 2001
um_02.jpg
um_03.jpg
umschling mich... / still frames from the animation ( frame by frame animation ) / 2001 umschling mich... / kadry z animacji ( animacja poklatkowa ) / 2001
um_04.jpg
um_05.jpg
um_06.jpg
umschling mich... / still frames from the animation / HEAD 1 ( on the top ) animated digital drawing as an opening sequence of the film. umschling mich... / kadry z animacji / na górze: GŁOWA 1 ( cyfrowy rysunek animowany jako sekwencja otwierająca film ) / 2001
um_07.jpg
um_08.jpg
umschling mich... / still frames from the animation / 2001 umschling mich... / kadry z animacji / 2001
um_09.jpg
um_10.jpg
umschling mich... / still frames from the animation / 2001 umschling mich... / kadry z animacji / 2001