speak ! mów !

digital drawing animation cyfrowa animacja rysunkowa

speak_FRONT.jpg
speak ! / detail of the frame form digital drawing animation ( lines manually drawn in the AMIGA graphic software ) / 1995 mów ! / detal z kadru cyfrowej animacji rysunkowej ( linie manualnie kreślone w graficznej aplikacji komputera AMIGA ) / 1995

speak_CIRC.png

speak !

digital drawing animation / duration 00:04:58 / 1995

SPEAK! is the animation which became an animated version of my sketchbook containing the projects of sculptures and installation. Dance of lines in the virtual space tells about chaotic thought , not verbalized, flowing in different directions. This movie is a combination of traditional drawing animation and early computer animation. SPEAK! directly sketched in the virtual space in natural way annexes digital structure of the image drawn with computer mouse. The animation SPEAK! was awarded during WRO 95 5th International Sound Basis Visual Art Festival in Poland.

mów !

cyfrowa animacja rysunkowa / czas trwania 00:04:58 / 1995

MÓW! jest animacją, która stała się ożywioną wersją mojego szkicownika zawierającego projekty rzeźb i instalacji. .Jest bogactwem ruchowym w świecie linii budujących pozorną przestrzeń. Opowiada o myśli chaotycznej , nie zwerbalizowanej, płynącej w różnych kierunkach. MÓW! łączy w sobie tradycyjne cechy filmu rysunkowego z animacją komputerową. Rysowana myszą bezpośrednio w przestrzeni graficznej komputera anektuje w sposób naturalny cyfrowe struktury obrazu. Film animowany MÓW! swoją premierę miał w 1995 roku na festiwalu WRO’95, gdzie otrzymał wyróżnienie.


speak ! / animation / digital structure of the moving lines mów ! / animacja / cyfrowa struktura poruszających się linii

speak_01.jpg
speak_02pion.jpg
speak ! / detail of the frame form digital drawing animation ( computer transformed lines of drawing ) / 1995 mów ! / detal z kadru cyfrowej animacji rysunkowej ( komputerowo przetworzone linie rysunku ) / 1995

speak ! / still frames from animation mów ! / kadry z animacji

speak_03.jpg
speak_04.jpg
speak ! / still frames frames from the digital drawing animation / 1995 mów ! / kadry z cyfrowej animacji rysunkowej / 1995
speak_smallA01.jpg
speak_smallA02.jpg
speak_smallA03.jpg
speak_smallA04.jpg
speak_smallA05.jpg
speak ! / still frames frames from the digital drawing animation / 1995 mów ! / kadry z cyfrowej animacji rysunkowej / 1995


speak_05.jpg
speak ! / still frames frames from the digital drawing animation / 1995 mów ! / kadry z cyfrowej animacji rysunkowej / 1995
players_smallB01.jpg
players_smallB02.jpg
players_smallB03.jpg
players_smallB04.jpg
players_smallB05.jpg
speak ! / still frames frames from the digital drawing animation / 1995 mów ! / kadry z cyfrowej animacji rysunkowej / 1995
speak_06.jpg
speak_07.jpg
speak ! / still frames frames from the digital drawing animation ( frame by frame drawing animation ) / 1995 mów ! / kadry z cyfrowej animacji rysunkowej ( rysunkowa animacja poklatkowa ) / 1995