the line / animation linia / animacja

in collaboration with Miroslaw Kulla współpraca: Mirosław Kulla

vitriol_FRONTa.jpg
the line / fragment of still frame from the animation / 16mm film / 1995 linia / fragment kadru z filmu animowanego / 16mm film / 1995

vitriol_CIRCa.png

the line

stop motion animation / 16 mm film / duration: 00:01:51 / 1995

THE LINE is a short animated etude which refers to transformations of homogeneous magic. The figure absorbs the colour and structure of painting throuht the touch. Imprisoned by white surface, entirely soaked up ... disappears. The person becomes roughly reduced to a black line – an autonomic form of painting. This Image was realized in cooperation with the artist Miroslaw Kulla.

linia

animacja poklatkowa / film 16mm / czas trwania: 00:01:51 / 1995

LINIA to krótka etiuda animowana, która odnosi się do przeobrażeń magii homogenicznej. Poprzez dotyk postać absorbuje kolor i strukturę obrazu. Uwięziona przez białą płaszczyznę całkowicie nią nasiąknięta... zanika. Figura zostaje brutalnie zredukowana do czarnej linii - autonomicznej formy obrazu. Obraz zrealizowany został przy współpracy artysty Mirosława Kulli.


the line / stop motion animation / 16mm film linia / animacja poklatkowa / 16mm film

line_01.jpg
line_02.jpg
line_03.jpg
the line / still frames from the stop motion animation / 1995 linia / kadry z filmu animowanego / 1995
line_smallA01.jpg
line_smallA02.jpg
line_smallA03.jpg
line_smallA04.jpg
line_smallA05.jpg
line_smallA06.jpg
line_smallA07.jpg
the line / still frames from the stop motion animation / 1995 linia / kadry z filmu animowanego / 1995