fantom fantom

in collaboration with Cezary Duchnowski & Paweł Lisek współpraca: Cezary Duchnowski & Paweł Lisek

fantom_FRONTa.jpg
fantom / interdisciplinary project / visual part of the concert / Center for Applied Arts. Center for Innovation / ASP Wrocław 2012 fantom / projekt interdyscyplinarny / część wizualna koncertu / CSU Centrum Innowacyjności / ASP Wrocław 2012

fantom_CIRCb.png

fantom

interdisciplinary project / 2012

An interdisciplinary project Fantom was initiated by the Wroclaw branch of the Association of Polish Composers. The project was completed on sound, visual, and programming levels thanks to the cooperation of three artists: Adam Abel (form and animated loops), Cezary Duchnowski (sound), and Pawel Lisek (programming). The final work turned into a concert where forms of sounds and animations were composed live due to algorithms describing interactions of both layers. The audiovisual performance took place on 18th December 2012 in the Centre of Applied Arts / Innovation Centre at Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design in Wrocław.

fantom

projekt interdyscyplinarny / 2012

Fantom to interdyscyplinarny projekt zainicjowany przez Oddział Wrocławski Związku Kompozytorów Polskich, zrealizowany został w warstwie wizualnej, dźwiękowej i informatycznej dzięki współpracy Adama Abla ( forma i animowane pętle ), Cezarego Duchnowskiego ( dźwięk ) oraz Pawła Liska ( programowanie ). Końcowa realizacja przybrała charakter koncertu, gdzie formy obrazu i dźwięku komponowane były na żywo za sprawą algorytmów opisujących interakcje obu warstw. Działanie audiowizualne miało miejsce 18 grudnia 2012 w Centrum Sztuk Użytkowych / Centrum Innowacyjności we Wrocławskiej ASP.


fantom / sound, animation & programming fantom / dźwięk, animacja i programowanie

fantom_01.jpg
fantom_02pion.jpg
fantom_03.jpg
fantom / audiovisual animation / graphic part of the concert / Center for Applied Arts. Center for Innovation / ASP Wrocław 2012 fantom / animacja audiowizualna / graficzna część koncertu
fantom_04.jpg
fantom / audiovisual animation / graphic part of the concert fantom / animacja audiowizualna / graficzna część koncertu