move! move!

ceramic art / sculpture sztuka ceramiki / rzeźba

move_FRONTa.jpg
move! / ceramic object ( detail ) / 50 x 43 x 100 cm / 2004 move! / obiekt ceramiczny ( detal ) / 50 x 43 x 100 cm / 2004

move_CIRCa.png

move!

ceramic object / sculpture / 2004

The work "MOVE!" refers to the sequence of a step in its mechanical-organic arrangement, where the pattern of the structures evokes the formations of developing muscle systems. Working directly in clay and analyzing possibilities of material led to creating a technique for constructing ceramic structures built from rhythms of lines. Further experiments in clay allowed me to develop a method of applying three-dimensional patterns in a fresh, natural, and “untouched” way. This method of construction contributed to obtaining a very deep structure, where lines of light and shadow are strongly contrasted. The process of applying a pattern made of thin strips of clay could be referred to the intuitive algorithm of “weaving” the ceramic structures. MOVE! indicates the ability to gain full control over the building of the three-dimensional drawing of the ceramic structure.

move!

obiekt ceramiczny / rzeźba / 2004

MOVE! odnosi się do sekwencji kroku w jego mechaniczno-organicznym układzie, gdzie rysunek struktur przywołuje formacje rozwijających się układów mięśniowych. Praca bezpośrednio w glinie i analiza możliwości materiału doprowadziły do rozwinięcia techniki konstruowania struktury ceramicznej zbudowanej z rytmów linii. Dalsze eksperymenty w materiale wpłynęły na opracowanie metody nakładania trójwymiarowych wzorów w świeży, naturalny i „nietknięty” sposób.To przyczyniło się do uzyskania bardzo głębokiej struktury, w której linie światła i cienia są mocno skontrastowane. Proces nanoszenia wzoru z cienkich płatów gliny nawiązuje do intuicyjnego algorytmu „tkania” ceramicznych struktur. Move! Wskazuje na możliwości pełnej kontroli konstruowania przestrzennego rysunku ceramicznej struktury, która wynika z opracowanej przeze mnie techniki.


move! move!

move_01pionL.jpg
move_02pionL.jpg
move! / ceramic object / 50 x 43 x 100 cm / 2004 move! / obiekt ceramiczny / 50 x 43 x 100 cm / 2004

move! move!

/move_03.jpg
move_04pion.jpg
move_06.jpg
move! / ceramic object / 50 x 43 x 100 cm / 2004 move! / obiekt ceramiczny / 50 x 43 x 100 cm / 2004

second alter druga przemiana

deus_07pion.jpg
deus_08.jpg
second alter / ceramic object / 30 x 15 x 30 cm / South Korea 2005 druga przemiana / obiekt ceramiczny / 30 x 15 x 30 cm / Korea Południowa 2005