Materia Prima /exhibition Materia Prima /wystawa

in collaboration with Hanna Pietrzak współpraca: Hanna Pietrzak

MPrimaEX_FRONT.jpg
materia prima / exhibition at ODS Wroclaw, Poland 2015 materia prima / wystawa w ODS Wrocław, Polska 2015

MPrimaEX_CIRC.png

Materia Prima

performance / photography / video art / 2015

The term Materia Prima comes from alchemy and defines a primal ubiquitous substance which is the basis of any matter. Materia prima, being a formless and chaotic substance, could be anything and could take any suitable form. This term also refers symbolically to the inner transformation of a man. While working with ceramic matter, animation, and video I got to the borderline areas where three-dimensional objects and their substantiality become a process more than a state of existence. The group of works entitled Materia Prima belongs in this category and symbolizes the process of transmutation. The project consists of a series of photographs and video recordings. They present my utopian attempts to control the scattered matter in an earnest effort to become a part of it. However I don't create an illusion that breathes life into existing material forms, but instead, I make use of the existing motion to breathe life into the material in its basic and formless state. The motion creates omnipresent forms, which go unnoticed in the natural process of perception. The use of time for capturing a moment in photography paradoxically reveals another, and ambiguous, nature of the surrounding reality.

Materia Prima

performance / fotografia / sztuka wideo / 2015

Materia prima to pojęcie, które w alchemii określało pierwotną wszechobecną substancję będącą podstawą każdej materii. Materia prima będąc bezkształtną i chaotyczną substancją mogła być wszystkim i mogła przyjmować każdą dowolną formę. To określenie także symbolicznie nawiązywało do wewnętrznej przemiany człowieka. Pracując z tworzywem ceramicznym, animacją i wideo zawędrowałem w obszary graniczne, w których trójwymiarowe obiekty, ich substancjalność stają się bardziej procesem niż stanem trwania. Grupa prac pod wspólnym tytułem "Materia Prima" lokuje się w właśnie tej kategorii i symbolizuje proces przemiany i oczyszczenia. Projekt składa się z serii fotografii I rejestracji wideo, które są zapisem performatywnych działań polegających na utopijnych próbach zapanowania nad rozproszoną materią w usilnych staraniach by stać się jej częścią. W tym projekcie zamiast tworzenia iluzji "ożywiającej" istniejące już materialne formy, wykorzystuję rzeczywisty ruch by "ożywić" materiał w jego bazowym, bezpostaciowym stanie. Za sprawą ruchu rodzą się formy wszechobecne, lecz niezauważalne w naturalnym procesie postrzegania. Operowanie czasem w kontekście fotograficznego zapisu chwili paradoksalnie odsłania inną, niejednoznaczną naturę otaczającej nas rzeczywistości.


materia prima / photography materia prima / fotografia

MPrimaEX_01.jpg
MPrimaEX_02pion.jpg
MPrimaEX_03.jpg
materia prima / series of photography materia prima / cykle fotografii

materia prima / video works materia prima / realizacje wideo

MPrimaEX_04pion.jpg
MPrimaEX_05.jpg
MPrimaEX_06.jpg
materia prima / six-channel video instalation materia prima / sześciokanałowa instalacja wideo
MPrimaEX_07pion.jpg
MPrimaEX_08.jpg
alter ego / single-channel video loop alter ego / wideo jednokanałowe
MPrimaEX_09.jpg
materia prima / single-channel video loop ( right ) materia prima / wideo jednokanałowe ( po prawej )
MPrimaEX_10.jpg
materia prima / exhibition view ( on the left six-channel video installation ) materia prima / widok ekspozycji ( po lewej sześciokanałowa instalacja wideo )