the inside / video art & performance wnętrze / sztuka wideo & performance

in collaboration with participants of ceramic symposium Bolesławiec 2000 współpraca: artyści sympozjum ceramicznego Bolesławiec 2000

inversionP_FRONT.jpg
the inside / detail from VHS video frame / 2000 wnętrze / fragment obrazu wideo VHS / 2000

inversionP_CIRC.png

the inside

single-channel video / duration: 00:06:05 / 2000

THE INSIDE / video film
concept & editing: Adam Abel /camera: Hanna Pietrzak

THE INSIDE / happening
participiants: Adam Abel, Alicja Podgórska-Birkner, Harald Jagodzienski, Beata Dziekonska-Jedwabny, Maciej Kasperski, Igor Kowalewicz, Elisabeth Le Retif, Hanna Pietrzak, Anne Ochman, Anders Ruhwald, Edita Rydhag.

The Inside happening was organised on 19th August 2000, during the 36th International Ceramics and Sculpture Workshop BOLESLAWIEC 2000, in the town`s market square. Adam Abel, Maciej Kasperski and Andres Ruhwald had themselves enclosed within three clay mounds, each rising about 2 metres above the ground, and then extricated themselves from the enclosure. During the proces of building huge clay forms artists were assisted by other participants of the workshop. The underlying intention was to reverse the usual relation between the object and its maker. The fact that the mounds were built up from inside rather than outside and the process of getting out of the objects they had created turned each artist into an integral part of his work, literally and symbolically. The spectacular act of rebirth was a celebration of the creative process. Usually we create the object while remaining outside, beyond its boundaries. We impose on our creation the desired form and texture, watching our own busy hands from an external vantage point, taking what is inside for granted as it is to remain hidden from the viewer anyway. Controling the works progress, we constantly shift our focus, zeroing on details or trying to grasp the whole. We become increasingly aware of the fact that the creative process itself is an autonomous artistic creation centred around the unfolding transformation of the artist, the object and the surroundings.

wnętrze

wideo jednokanałowe / czas trwania: 00:06:05 / 2000

WNĘTRZE / film wideo
koncepcja i montaż: Adam Abel / zdjęcia: Hanna Pietrzak

WNĘTRZE / happening
uczestnicy: Adam Abel, AlicjaPodgórska -Birkner, Harald Jagodzienski, Beata Dziekonska - Jedwabny, Maciej Kasperski, Igor Kowalewicz, Elisabeth Le Retif, Hanna Pietrzak, Anne Ochman, Anders Ruhwald, Edita Rydhag.

19 sierpnia 2000 roku, podczas trwania 36 Międzynarodowego sympozjum ceramiczno rzeźbiarskiego, przeprowadzony został happening pod hasłem WNĘTRZE. Jego głównymi inicjatorami i realizatorami byli: Adam Abel, Maciej Kasperski i Anders Ruhwald, którzy przy aktywnym wsparciu uczestników sympozjum zabudowali się na bolesławieckim rynku w trzech glinianych kopcach ponad dwumetrowej wysokości. Głównym założeniem akcji była zmiana relacji obiekt - twórca. Tworzenie obiektu od wnętrza i uwolnienie się z niego spowodowało, iż staliśmy się jego integralną częścią dosłownie i w przenośni. Spektakularne narodziny zaistniały jako pochwała procesu tworzenia. Zazwyczaj tworzymy obiekty, będąc obok nich, nadajemy im pożądany kształt i fakturę, z określonej perspektywy obserwujemy prace własnych rąk. Nad niedostępnym dla widza wnętrzem obiektu nie zatrzymujemy się na dłużej. Nasz postrzegający wzrok jest w ciągłym ruchu, zbliżamy się lub oddalamy, rejestrujemy detale lub ogarniamy całość. W mniejszym lub większym stopniu zdajemy sobie sprawę z tego, ze proces tworzenia staje się osobną kreacją artystyczną, której bohaterami są : ulegający transformacjom twórca, obiekt oraz otoczenie.


the inside / video film / process wnętrze / film wideo / proces

inside_smallA01.jpg
inside_smallA02.jpg
inside_smallA03.jpg
inside_smallA04.jpg
inside_smallA05.jpg
inside_smallA06.jpg
inside_smallA07.jpg
inside_smallA08.jpg
inside_smallA09.jpg
inside_smallA10.jpg
inside_smallA11.jpg
inside_smallA12.jpg
the inside / still frames from VHS video / 2000 ( photo: Hanna Pietrzak ) wnętrze / kadry z filmu wideo / 2000 ( photo: Hanna Pietrzak )

the inside / video film / happening wnętrze / film wideo / happening

inside_smallB01.jpg
inside_smallB02.jpg
inside_smallB03.jpg
inside_smallB04.jpg
inside_smallB05.jpg
inside_smallB06.jpg
inside_smallB07.jpg
inside_smallB08.jpg
inside_smallB09.jpg
inside_smallB10.jpg
inside_smallB11.jpg
inside_smallB12.jpg
the inside / still frames from VHS video / 2000 ( photo: Hanna Pietrzak ) wnętrze / kadry z filmu wideo / 2000 ( photo: Hanna Pietrzak )