sniffers sniffers

digital design & ceramic art digital design & ceramic art

sniffer_FRONTa.jpg
sniffer / connections scheme of component elements of digital model ( detail ) / 2011-2019 sniffer / schemat połączeń elementów składowych cyfrowego modelu ( detal ) / 2011-2019

sniffer_CIRCa.png

sniffers

series of ceramic objects / digital animations / 2011 - 2019

The Sniffer project refers to a concept of a ubiquitous machine. Its construction determines the hypothetical movement of the sculpture. The title indirectly refers to computer programs that can intercept and log traffic passing over a digital network. Their main mission is to capture and analyze data flowing on the network in order to detect intruders. The project was created both for real and virtual space. In the animation state, the model can reveal its different nature which has unlimited potential for changes. The movement gives the object a character of a living being. The individual elements of the work have been designed so as to create various combinations, and to get different variants of a "universal machine". These parts may also exist as independent, abstract, sculptural objects. The capability to transform the form reflects the pragmatism of our times, which has been dominated by multifunctionality, where the ability to adapt to various circumstances is the most wanted feature. The original arrangement of the sculpture refers to the form of a four-legged animal. The ceramics objects directly interconnected with their animated equivalent have been presented as the multimedia installation DEUS EX MACHINA.

sniffers

seria obiektów ceramicznych / animacje cyfrowe / 2011 - 2019

Projekt SNIFFER odnosi się do koncepcji wszechobecnej maszyny jako transformującego się, żyjącego organizmu. Nazwa sniffer ( wąchacz/szperacz ) pośrednio nawiązuje do urządzeń i programów, których zadaniem jest przechwytywanie i analizowanie danych przepływających w sieci pod kątem wykrywania w niej intruzów. Projekt został stworzony pod kątem jego eksploracji zarówno w przestrzeni rzeczywistej jak i wirtualnej. Jako animowany ożywiony model odsłania inną naturę przedmiotu o nieograniczonym potencjale zmian, a ruch nadaje mu charakter żyjącej istoty. W rzeczywistym obiekcie poszczególne elementy pracy zostały zaprojektowane tak aby poprzez ich różne łączenie, uzyskiwać różne warianty „uniwersalnej maszyny”. Części z których zbudowany jest Sniffer funkcjonować mogą również jako niezależne, abstrakcyjne obiekty rzeźbiarskie. Wprowadzona możliwość transformowania rzeźby , jest odbiciem pragmatyzmu obecnych czasów, które zostały zdominowane przez wielofunkcyjność, wielozadaniowość i uniwersalizm. Pierwotny układ złożonej rzeźby odnosi się do formy czworonożnego zwierzęcia. Ten układ w założeniu ma determinować sposób poruszania się wirtualnego animowanego substytutu rzeźby. Seria obiektów z cyklu Sniffer w bezpośrednim połączeniu z ich animowanymi odpowiednikami zaaranżowana została jako multimedialna instalacja pod tytułem DEUS EX MACHINA.


sniffer / component elements sniffer / elementy składowe

sniffer_01.png
sniffer / connections scheme of component elements of digital model ( variant two ) / 2011-2019 sniffer / schemat połączeń elementów składowych cyfrowego modelu ( wariant drugi ) / 2011-2019

sniffer 03 / animated digital model / ceramic object sniffer 03 / animowany cyfrowy model / obiekt ceramiczny

sniffer_02.jpg
sniffer_03.jpg
sniffer_04pion.jpg
SNIFFER 03/2015/2019 / animated digital model ( on the top ) and ceramic object without digital projection / 128 x 75 x 77 cm / ( on the bottom ) SNIFFER 03/2015/2019 / animowany cyfrowy model ( na górze ) obiekt ceramiczny bez cyfrowej projekcji / 128 x 75 x 77 cm / ( na dole )

sniffer 01 / ceramic object deus ex machina / obiekt ceramiczny

sniffer_05.jpg
sniffer_06.jpg
SNIFFER 01/2011/2019 / ceramic object without digital projection / 150 x 65 x 95 cm / ( BAYKA the dog on the top ) SNIFFER 01/2011/2019 / obiekt ceramiczny bez cyfrowej projekcji / 150 x 65 x 95 cm / (na górze: pies BAYKA )

sniffer 04 / ceramic object / animated projection sniffer 04 / obiekt ceramiczny / animowana projekcja

sniffer_07.jpg
sniffer_08pion.jpg
sniffer_09pion.jpg
sniffer_10.jpg
SNIFFER 04/2015/2019 / ceramic object / 105 x 95 x 83 cm / ( on the top ). Object combined with digital projection ( on the bottom ) SNIFFER 04/2015/2019 / obiekt ceramiczny / 105 x 95 x 83 cm / ( na górze ). Obiekt połaczony z cyfrową projekcją ( na dole )