pleasure pleasure

creative coding & ceramics kodowanie kreatywne & ceramika

pleasureFRONT.jpg
pleasure / ceramic object coded and designed parametrically in author's application / 3D printed in clay pleasure / obiekt ceramiczny zaprojektowany parametrycznie z wykorzystaniem technik kodowania w autorskiej aplikacji / druk 3D ceramika

pleasure_CIRC.png

pleasure

algorithmic design / 3d print / ceramics / 2021

The process of parametric design, describing forms and shape transformations with logical rules, algorithms, and algorithms may deprive an artist of getting pleasure from the direct sensation of material. The tactile experience which shapes a model is substituted by numerical data. I materialize the first-time reaction to that technological separation in the ceramic object “Pleasure”, which emanates vague corporeality and arouses the desire for direct contact. The source of the soft and organic deformations lies in the mathematical equation for the Bezier curve. This curve, popularly used in computer graphics, in my code has become a substitute for touch. The curve is a part of the interface and I use it for “manual” modification of surface curvatures. Thus, I am able to bring the intuitive factor to the process of parametric transformations.

pleasure

projektowanie algorytmiczne / druk 3D / ceramika / 2021

Proces parametrycznego projektowania, opisywania form zestawem logicznych reguł i algorytmów może pozbawić twórcę przyjemności bezpośredniego doświadczania rzeczywistej materii. Bezpośredni dotyk zastąpiony jest danymi numerycznymi . W obiekcie Pleasure, który emanuje nieokreśloną cielesnością i wzbudza potrzebę bezpośredniego kontaktu materializuję naturalną reakcję na to technologiczne oddzielenie. Źródłem płynnych i plastycznych formacji jest matematyczne równanie krzywej Beziera. Ta popularna w grafice komputerowej krzywa w moim kodzie jest substytutem dotyku. Jest wprowadzona jako element interfejsu i służy do „manualnych” modyfikacji krzywizn powierzchni. Tym samym umożliwia mi wprowadzenie czynnika intuicyjnego do procesu parametrycznych transformacji.


pleasure / creative coding / ceramic object pleasure / kodowanie kreatywne / obiekt ceramiczny

pleasure_01.jpg
pleasure / ceramic object / 3D print pleasure / obiekt ceramiczny / druk 3D
pleasure_03pion.jpg
pleasure_02.jpg
pleasure_04.jpg
pleasure / ceramic object / 3D print pleasure / obiekt ceramiczny / druk 3D