supersaturation / video installation przesycenie / instalacja wideo

in collaboration with Hanna Pietrzak współpraca: Hanna Pietrzak

supersat_FRONTa.jpg
supersaturation / video installation / Survival 12 Art Review “City Inflammatory State” in the former building of the faculty of pharmacy of medical university / Wrocław 2014 przesycenie / instalacja wideo /12 edycja przeglądu sztuki SURVIVAL „Miasto stan zapalny” w dawnym budynku instytutu farmacji akademii medycznej / Wrocław 2014

supersat_CIRCd.png

supersaturation

video installation / 2014

Supersaturation is a two-channel video work composed of a series of underwater recordings. The work, in a surreal way, reflects the hypothetical state of an overflow of stimuli in an agglomeration that makes it impossible for an individual to exist in. The underwater struggles in the murky water combined with the cacophonous sounds of a city symbolize an entanglement of an individual in the dysfunctional environmental relationships. Paradoxically, the extreme conditions constitute a prompt to search for changes that would lead to symbolic cleansing towards a primeval state of being – uncontaminated by pre-programmed patterns of functioning. The work was first introduced during the 12th Edition of the Survival Art Review entitled “City Inflammatory State” that took place in 2014. The event was located in the former building of the Faculty of Pharmacy of Medical University. The underwater recordings were made in collaboration with Hanna Pietrzak.

przesycenie

instalacja wideo / 2014

Supersaturation (Przesycenie) to dwukanałowe wideo, na które składa się seria podwodnych nagrań. Praca w surrealistyczny sposób odzwierciedla hipotetyczny stan przesycenia aglomeracji miejskiej uniemożliwiający dalsze istnienie człowieka w jej obszarze. Podwodne zmagania w zanieczyszczonej wodzie w połączeniu z kakofonicznymi odgłosami miasta symbolizują uwikłanie jednostki w dysfunkcyjne zależności środowiskowe. Ekstremalne warunki paradoksalnie stają się bodźcem do poszukiwania zmian. Niesprzyjające środowisko wymusza ucieczkę w przestrzeń nieskażoną kulturowo zaprogramowanymi wzorcami funkcjonowania i prowadzi do symbolicznego oczyszczenia. Praca po raz pierwszy zaprezentowana została podczas 12 Przeglądu Sztuki SURVIVAL w dawnym Budynku Instytutu Farmacji Akademii Medycznej w 2014 roku. Podwodne nagrania powstały przy współpracy z Hanną Pietrzak


supersaturation / video installation przesycenie / instalacja wideo

supersat_01.jpg
supersat_02pionL.jpg
supersat_03pionL.jpg
supersaturation / two-channel video installation przesycenie / dwukanałowa instalacja wideo
supersat_04.jpg
supersat_05pion.jpg
supersaturation / two-channel video installation przesycenie / dwukanałowa instalacja wideo

supersaturation / video works przesycenie / prace wideo

supersat_06.jpg
supersat_07.jpg
supersat_08.jpg
supersat_09.jpg
supersat_10.jpg
supersat_11.jpg
supersaturation / still frames from videos przesycenie / kadry z filmów wideo