v.i.t.r.i.o.l. v.i.t.r.i.o.l.

clay animation & 16mm film animacja poklatkowa & film 16mm

vitriol_FRONTa.jpg
VITRIOL / original detail of 16mm film frame from the animation / 2001 VITRIOL / oryginalny fragment klatki filmowej 16mm z animacji / 2001

vitriol_CIRCa.png

v.i.t.r.i.o.l.

clay animation / 16 mm film / duration: 00:04:03 / 2001

V.I.T.R.I.O.L. is an abbrevation of latin ambiguous symbolical formula of alchemy, the chief aim of which was to discover how to turn ordinary metals into gold. ( Visita interiorem terrae rectificando invenies operae lapidem ) which means: „Go down into entrails of the earth, by Rectification you will find the Philosopher's Stone”. The initials created Vitriol - a word of initiation, which formulates rules of transmutation process. It also symbolizes the return of human being to the most intimate core, a descent into depths, to the bottom of one's own soul and the search of its most secret content in order to find the indivisible centre on which it is possible to build different personality, new man. In many cases the stone is credited with giving life to the inanimate. The Stone represents also the divine spark that brings life to material existence, and is thought to be “hidden” within matter .
The movie V.I.T.R.I.O.L is a clay animation which was recorded on 16mm film. Owing to this technique I was able to create unreal and mysterious process of creation of my ceramic sculptures, directly connected with the characteristic features of this material. For me this short movie (constitute) bridges a gap between statics of sculptural objects and incessantly lively and active imagination of the creator. The process of creation makes motion. This motion, properly showed, uncovers hidden object`s life - „metals turned into gold”. The movie VITRIOL was displayed during 3RD International Ceramic Film Festival – PROJECTIONS D`ARGILE in Montpellier, France 2002.

v.i.t.r.i.o.l.

animacja poklatkowa / film 16mm / czas trwania: 00:04:03 / 2001

„Litery V.I.T.R.I.O.L. tworzą akronim łacińskiej, wieloznacznej, symbolicznej siedmiowyrazowej ( odpowiadającej siedmiu planetom ) formuły alchemików, streszczającej ich doktrynę: Visita interiorem terrae rectificando invenies operae lapidem, co znaczy: Znijdź do wnętrzności Ziemi, destylując znajdziesz kamień filozoficzny. Akronim często używany w związku z procesem transmutacji tj. przemiany metali zwykłych w szlachetne przede wszystkim w złoto i w srebro. Z inicjałów tych utworzono wyraz inicjacyjny, vitriol wyrażający prawo procesu transmutacji lub symbolizujący powrót istoty ludzkiej do jej najintymniejszego jądra, zejście w głąb siebie samego, na dno własnej duszy, poszukiwanie jej najtajniejszej treści, aby znaleźć niepodzielne centrum, na którym zbudować by można inną osobowość, nowego człowieka.” ( źródło: "Słownik Symboli" Władysław Kopaliński ).
V.I.T.R.I.O.L. to czterominutowy film animowany wykonany techniką zdjęć poklatkowych, w którym wykorzystana została glina jako materia kształtująca wszystkie poruszające się formy. Dzięki tej technice byłem w stanie wykreować nierealny proces powstawania moich obiektów rzeźbiarskich, bezpośrednio związany z materią ceramiczną i jej plastycznymi przeobrażeniami. Stanowi on pomost pomiędzy statyką obiektu rzeźbiarskiego, a żywą i ruchliwą wyobraźnią twórcy w bezpośrednim akcie kreacji. Film prezentowany był m.in. podczas trzeciej edycji festiwalu filmów o ceramice PROJECTIONS D`ARGILE w Montpellier we Francji w 2002 roku.


v.i.t.r.i.o.l. / clay animation v.i.t.r.i.o.l. / clay animation

vitriol_01pion.jpg
vitriol_01.jpg
VITRIOL / still frame from the clay animation / 2001 VITRIOL / kadr z filmu animowanego / 2001
vitriol_small01p.jpg
vitriol_small02p.jpg
vitriol_small03p.jpg
vitriol_small04p.jpg
vitriol_small05p.jpg
vitriol_small06p.jpg
VITRIOL / still frames from the clay animation / 2001 VITRIOL / kadry z filmu animowanego / 2001