instruments instruments

ceramic art / sculpture sztuka ceramiki / rzeźba

instruments_FRONTd.jpg
instruments / coal-fired ceramic sculptures ( details ) / 1999 instrumenty / ceramiczne rzeźby wypalane węglem ( detal ) / 1999

instruments_CIRCa.png

instruments

ceramic object / sculpture / 1999

In the 1999 I found myself among the participants of international symposium in Boleslawiec. The unique old-fashioned brick factory became my workshop for one month. Lying off the beaten track, this magical place and its old industrial architecture transferred my thoughts to the beginning of age. The new place, discovering new properties of clay and the way of firing influenced my attitude towards material. Having unrestricted quantity of local clay at my disposal, I tore it To get the specific structure of the ground , so adequate to the scenery of surroundings with huge deposits of the clay exploited nearby. The process of construction - very dynamic and completely different than the one I was using in daily practice, reminded me of plying the unknown instrument which generated visual structures instead of sounds. The result of my „playing” was a series of objects entitled INSTRUMENTS.

instrumenty

obiekt ceramiczny / rzeźba / 1999

W roku 1999 moim miejscem pracy stała się stara cegielnia w Ołdrzychowie. To położone na uboczu magiczne miejsce z jego postindustrialną architekturą przeniosło mnie do początku wieku. Nowe otoczenie, odkrywanie nowych właściwości lokalnych materiałów, inne sposoby wypału, wpłynęły na zmianę sposobu traktowania materiału rzeźbiarskiego. Mając nieograniczoną ilość lokalnej gliny do dyspozycji, rwałem ją i rozwarstwiałem uzyskując specyficzną strukturę ziemi , tak adekwatną do krajobrazu otoczenia i eksploatowanych w pobliżu złóż gliny. Proces konstruowania, bardzo dynamiczny zupełnie odmienny od stosowanego przeze mnie na codzień , przypominał grę na instrumencie, który zamiast dźwięków generował trójwymiarowe struktury powierzchni. W efekcie tych działań powstała seria obiektów ceramicznych INSTRUMENTY.


instruments / in the brick factory instrumenty / w cegielni

instruments_01pionL.jpg
instruments_02pionL.jpg
instruments / coal-fired ceramic sculptures / the brick factory in Ołdrzychów / 1999 instrumenty / ceramiczne rzeźby wypalane węglem / cegielnia w Ołdrzychowie / 1999

instruments / ceramic objects instrumenty / obiekty ceramiczne

instruments_03pionL.jpg
instruments_04pionL.jpg
instruments / coal-fired ceramic sculpture / 1999 instrumenty / ceramiczna rzeźba wypalana węglem / 1999