biography

short bio

Adam Abel is a multimedia artist. He graduated in ceramic design from the Academy of Art and Design in Wroclaw, Poland. His activities are interdisciplinary. As an artist, he deals with ceramic sculpture and digital media art. He has been part of his alma mater since 1997. Between 2005 and 2006 he worked in South Korea where he held the position of Professor in the Faculty of Ceramics at the Kyng Hee University. In the years 2012-2020, he was the Head of the Department of Interdisciplinary Activities at the Faculty of Ceramics and Glass at the Academy of Art and Design in Wroclaw. Currently, he is a professor at the Wroclaw Academy and runs the Studio of Intermedia Activities in Ceramics. Adam Abel has been actively involved in the development of the Experimental Laboratory of 3D Fabrication at his home faculty and in developing methods of creative use of digital tools and 3D printing in ceramics. In recent years, he has been experimenting with creating his own computer applications supporting the design process. Adam Abel's works were presented at over 100 national and international exhibitions and his animations and short film forms appeared at numerous shows and festivals. His works are present in national and international collections of contemporary art including Ichon World Ceramic Center, Kyonggi Province, South Korea; The WRO Art Center, Poland; Zachęta Lower Silesia Fine Arts Association, Poland; Museo Internazionale delle Ceramiche, Faenza, Italy.

biogram

Adam Abel jest artystą multimedialnym, absolwentem Wydziału Ceramiki i Szkła wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. Jego artystyczne działania mają charakter interdyscyplinarny. Jako twórca zajmuje się rzeźbą w tworzywie ceramicznym i sztuką cyfrowych mediów. Od 1997 związany jest z macierzystą uczelnią. W 2005/2006 objął stanowisko „invited professor” na Uniwersytecie Kyung Hee w Korei Południowej. W latach 2012-2020 kierował Katedrą Działań Interdyscyplinarnych w Ceramice i Szkle, a obecnie jest profesorem wrocławskiej ASP, gdzie prowadzi Pracownię Działań Intermedialnych w Ceramice. Aktualnie jest aktywnie zaangażowany w rozwój Eksperymentalnego Laboratorium Fabrykacji 3D na macierzystym wydziale oraz w opracowywanie metod twórczego wykorzystywania narzędzi cyfrowych i druku 3d. W ostatnich latach eksperymentuje z programowaniem własnej aplikacji komputerowej wspomagającej projektowanie. Jego prace prezentowane były na ponad 100 krajowych i międzynarodowych wystawach, a tworzone przez niego animacje i krótkie formy filmowe zaistniały na licznych pokazach i festiwalach. Realizacje Adama Abla są obecne w polskich i międzynarodowych kolekcjach sztuki współczesnej między innymi : Ichon World Ceramic Center, Kyonggi Province, Korea Południowa ; Centrum Sztuki WRO, Wrocław; Dolnośląskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych; Museo Internazionale delle Ceramiche, Faenza, Włochy.