pies ( c ) pies ( c )

photography & video & ceramic art photography & wideo & sztuka ceramiki

inversionP_FRONT.jpg
Photography from the PIES(C) series ( detail ) / 1999 Fotografia z serii PIES(C) ( detail ) / 1999

inversionP_CIRC.png

pies ( c )

photography / video / ceramic art / 1999 - 2000

Pies(c) is conection of two polish words pies=dog and piec=kiln, both endeavour to release their energy directing them towards sky and earth. From one side The Dog – creature which sacrifices all its power to set free from gravity force. From the other side, a huge Hoffman's kiln, magical construction for subjugating the fire, forgotten and asleep. For that presentation I created a video impression which shows the dog's fascination of the drapery moved by the wind. I slow down that movement that allows to reveal works of muscle and matter in excellent harmony which isn't noticable in real time. In this project I make fragments of memory accesible to the viewer. He/she has a possibility to construct many-layered image of the moment which took place in an old-fashioned brick factory next to still existing huge Hoffman's kiln during eclipse.The elements of project visualized impressions stored in my consciousness. Pies(c) was presented in Entropia Gallery in 2000.

pies ( c )

fotografia / wideo / sztuka ceramiki / 1999 - 2000

Pies(c) to połączenie dwóch słów pies i piec, głównych „bohaterów” wystawy, pragnących wyzwolić z siebie energie kierującą ich ku niebu i ziemi. Z jednej strony Pies – istota, która poświęca całą swą pierwotną energię by uwolnić się od sił grawitacji, z drugiej ogromny piec Hoffmana, magiczna budowla do ujarzmiania żywiołu., zapomniana i uśpiona. Na potrzeby tego projektu powstała impresja video będąca rejestracją „fascynacji” psa poruszaną wiatrem, delikatną materią. Wykorzystane zwolnienie ruchu ukazuje pracę mięśni i draperii w całym swoim pięknie niedostrzegalnym w rzeczywistym czasie. W prezentacji udostępniam widzowi fragmenty pamięci, by mógł z nich skonstruować wielowarstwowy obraz chwili, która miała miejsce w ołdrzychowskiej cegielni przy jednym z istniejących jeszcze potężnych pieców Hoffmana podczas zaćmienia słońca. Elementy projektu były wizualizacją wrażeń przechowywanych w mojej świadomości związanych z aktem tworzenia w wyjątkowym miejscu i czasie. Wystawa prezentowana była w Galerii Entropia w 2000 roku.


pies ( c ) / the dog / photography pies ( c ) / pies / fotografia

inversionP_01pionL.jpg
inversionP_02pionL.jpg
Alf The Flying Dog / photography no 07 and 03 / 1999 Alf latający pies / fotografia nr 07 i 03 / 1999
piesc_smallA01.jpg
piesc_smallA02.jpg
piesc_smallA03.jpg
piesc_smallA04.jpg
piesc_smallA05.jpg
piesc_smallA06.jpg
piesc_smallA07.jpg
Alf The Flying Dog / sequence of photographies from the PIES(C) series / 1999 Alf latający pies / sekwencja fotografii z serii PIES(C) / 1999

pies ( c ) / the kiln / photography pies ( c ) / piec / fotografia

piesc_03.jpg
Hoffman Kiln & Eclipse / photography no 05 from the PIES(C) series / 1999 Zaćmienie i piec Hoffmana / fotografia nr 05 z serii PIES(C) / 1999
piesc_smallB01.jpg
piesc_smallB02.jpg
piesc_smallB03.jpg
piesc_smallB04.jpg
piesc_smallB05.jpg
piesc_smallB06.jpg
Hoffman Kiln & Eclipse / group of photographies no 01-06 from the PIES(C) series / 1999 Zaćmienie i piec Hoffmana / grupa fotografii nr 01-06 z serii PIES(C) / 1999
piesc_04b.jpg
Hoffman Kiln & Eclipse / photography no 09 from the PIES(C) series / 1999 Zaćmienie i piec Hoffmana / fotografia nr 09 z serii PIES(C) / 1999
piesc_smallC01.jpg
piesc_smallC02.jpg
piesc_smallC03.jpg
piesc_smallC04.jpg
piesc_smallC05.jpg
piesc_smallC06.jpg
Hoffman Kiln & Eclipse / group of photographies no 07-12 from the PIES(C) series / 1999 Zaćmienie i piec Hoffmana / grupa fotografii nr 07-12 z serii PIES(C) / 1999

pies ( c ) / the head / ceramic object pies ( c ) / głowa / obiekt ceramiczny

inversionP_05pionL.jpg
inversionP_06pionL.jpg
The Head of Sleeping Bruno / coal-fired ceramic sculpture / next to Hoffman's kiln / 1999 Głowa śpiącego Bruna / ceramiczna rzeźba wypalana węglem / obok pieca Hoffmana / 1999