nonuniform nonuniform

creative coding & ceramics kodowanie kreatywne & ceramika

nonuniform_FRONT.jpg
nonuniform / ceramic objects coded and designed parametrically in author's application / 3D printed in porcelain clay nonuniform / obiekty ceramiczne zaprojektowane parametrycznie z wykorzystaniem technik kodowania w autorskiej aplikacji / druk 3D porcelana

nonuniform_CIRC.png

nonuniform

algorithmic design / 3d print / ceramics / 2020

A genetically perfect pattern of an organism's development can be distorted by several external factors like environmental conditions changing or involvement in interactions with other organisms. These forces, by modifying the original model, are shaping its uniqueness. The porcelain objects from the Nonuniform series are the result of a personally designed algorithm that mixes and distorts pure, symmetric, and uniform rhythms of a virtual model's cross-sections. The surface aberrations are caused by the shifting of the original model's mesh. Depending on the set of external parameters entered into the code, the generated structure formations may give an impression of being naturally formed, or they may reveal their digital origin.

nonuniform

projektowanie algorytmiczne / druk 3D / ceramika / 2020

Zapisany w genach perfekcyjny wzorzec rozwoju organizmu może być zakłócany przez szereg zewnętrznych czynników, takich jak zmienne warunki środowiskowe czy interakcje z innymi organizmami. Te siły modyfikując pierwowzory form kształtują ich niepowtarzalność. Porcelanowe obiekty z serii Nonuniform to rezultat opracowanego algorytmu , który miesza i zaburza czysty, symetryczny i jednostajny rytm przekrojów wirtualnego modelu. Pojawiające się aberracje powierzchni są wynikiem przemieszczeń cyfrowej siatki wzorca obiektu. W zależności od zestawu wprowadzanych parametrów powstałe formacje mogą budować wrażenie naturalnie ukształtowanych lub demaskować ich cyfrowe pochodzenie.


nonuniform a / creative coding / porcelain object nonuniform a / kodowanie kreatywne / obiekt porcelanowy

nonuniform_01.jpg
nonuniform_02.jpg
nonuniform a / porcelain object / 3D print nonuniform a / porcelanowy obiekt / druk 3D

nonuniform b / creative coding / porcelain object nonuniform b / kodowanie kreatywne / obiekt porcelanowy

nonuniform_03.jpg
nonuniform_04pion.jpg
nonuniform_05.jpg
nonuniform b / porcelain object / 3D print nonuniform b / porcelanowy obiekt / druk 3D

nonuniform c / creative coding / porcelain object nonuniform c / kodowanie kreatywne / obiekt porcelanowy

nonuniform_06.jpg
nonuniform_07.jpg
nonuniform c / porcelain object / 3D print nonuniform c / porcelanowy obiekt / druk 3D