feast uczta

video art & ceramic sztuka wideo & ceramika

deconstr_FRONTa.jpg
feast / still frame from video / 2010 uczta / kadr z filmu wideo / 2010

deconstr_CIRCa.png

feast

single-channel video / duration: 00:04:21 / 2010

The Feast is a single-channel video work created in the area of Labb Insulators Factory, which specializes in railway porcelain insulators. In my perception, the factory, with its invariable cycle of production and a huge amount of impeccable porcelain insulators, had created new meanings and esthetic configurations, going beyond the original function of the objects. During the three weeks of my residency there, I was observing the cyclic excretion of hundreds of pieces of porcelain waste. Every morning I heard the sounds of ceramic objects smashing – a sign of the production process' gluttony of the previous day being put to an end. Forms – swept away from the production hall together with their meanings - like dishes swept from the wedding table with their content - eventually landed on a pile of waste. It was there, that I decided to assign new roles to porcelain objects, the shape of which, sacred by function, changed its signification. The technological feast becomes the biblical Balthasar's Feast which portended his end.

uczta

wideo jednokanałowe / czas trwania: 00:04:21 / 2010

Feast to obraz wideo, który powstał w przestrzeniach fabryki Labb Insulators masowo produkującej ogromne porcelanowe izolatory. W mojej percepcji fabryka, jej niezmienne cykle pracy oraz ogromne ilości nieskazitelnych porcelanowych form, zbudowały nowe układy estetyczne i znaczeniowe, które znajdują się poza pierwotnym zastosowaniem obiektu. Przez trzy tygodnie mojej rezydencji codziennie obserwowałem wpisane w technologię produkcji cykliczne wydalanie setek ceramicznych odpadów. Każdego poranka te same dźwięki tłuczonej porcelany były znakiem zakończonego obżarstwa technologii dnia poprzedniego. Zgarnięte z hali produkcyjnej formy z ich znaczeniem - tak jak ze stołu weselnego naczynie z jego zawartością - trafiały na stos odpadów. To tu postanowiłem przypisać nowe role porcelanowym obiektom, których uświęcony funkcją kształt zmienił swoje przeznaczenie. Technologiczna uczta staje się biblijną ucztą Baltazara, zwiastującą jego koniec.


feast / video film uczta / film wideo

feast_01.jpg
feast_02pion.jpg
feast_03.jpg
feast_04.jpg
feast / still frames from video uczta / kadry z video

feast / video film uczta / film wideo

feast_05pion.jpg
feast_06.jpg
feast_07.jpg
feast / still frames from video uczta / kadry z video

feast / video film uczta / film wideo

feast_08.jpg
feast_09.jpg
feast_10.jpg
feast / still frames from video uczta / kadry z video