xxx xxx

stop motion animation & 16mm film animacja poklatkowa & film 16mm

vitriol_FRONTa.jpg
xxx / fragment of still frame from the animation / 16mm film / 1995 xxx / fragment kadru z filmu animowanego / 16mm film / 1995

vitriol_CIRCa.png

xxx

stop motion animation / 16 mm film / duration: 00:01:30 / 1995

An abandoned flat. Two zeppelin like forms push aside its tight space. With time they decompose revealing a charm of their inner constructions. XXX is a short stop motion animation based on my installation mounted in the one of Wroclaw's squats.

xxx

animacja poklatkowa / film 16mm / czas trwania: 00:01:30 / 1995

Opuszczone mieszkanie. Dwie formy przypominające sterowce rozpychają jego ciasną przestrzeń. Pod wpływem czasu poddają się rozkładowi, odsłaniając urok ich wewnętrznych konstrukcji. XXX to krótka etiuda animowana wykonana techniką zdjęć poklatkowych bazująca na mojej instalacji zamontowanej w jednym z wrocławskich skłotów


xxx / stop motion animation / 16mm film xxx / animacja poklatkowa / 16mm film

xxx_01.jpg
xxx_02.jpg
xxx_03.jpg
xxx / still frames from the stop motion animation / 1995 xxx / kadry z filmu animowanego / 1995
xxx_smallA01.jpg
xxx_smallA02.jpg
xxx_smallA03.jpg
xxx_smallA04.jpg
xxx_smallA05.jpg
xxx_smallA06.jpg
xxx_smallA07.jpg
xxx / still frames from the stop motion animation / 1995 xxx / kadry z filmu animowanego / 1995