digital ovulum digital ovulum

creative coding & ceramics kodowanie kreatywne & ceramika

dovules_FRONTa.jpg
digital ovulum / ceramic objects coded and designed parametrically in author's application / 3D printed in clay digital ovulum a / obiekty ceramiczne zaprojektowane parametrycznie z wykorzystaniem technik kodowania w autorskiej aplikacji / druk 3D ceramika

dovules_CIRCa.png

digital ovulum

algorithmic design / 3d print / ceramics / 2021

Digital Ovulum is a series of objects whose organic and sensual character has been achieved by combining several mathematical functions implemented in the software code. The organic objects obtained by logical operations reinforce my impression that the source of the surrounding nature lies within data and formulas that shape our reality.

digital ovulum

projektowanie algorytmiczne / druk 3D / ceramika / 2021

Digital ovulum to cykl obiektów, których organiczny i bardzo zmysłowy charakter osiągnięty został poprzez złożenie kilku funkcji matematycznych wprowadzonych do kodu komputerowego. Obiekty uzyskane drogą logicznych operacji wzmacniają moje wrażenie, że źródło otaczającej nas natury to informacje i przetwarzające je wzory, na podstawie których kształtowana jest nasza rzeczywistość.


digital ovulum / ceramic objects / creative coding digital ovulum / obiekty ceramiczne / kodowanie kreatywne

dovules_01.jpg
digital ovulum a / ceramic objects coded and designed parametrically in author's application / 3D printed in clay digital ovulum a / obiekty ceramiczne zaprojektowane parametrycznie z wykorzystaniem technik kodowania w autorskiej aplikacji / druk 3D ceramika
dovules_02.jpg
dovules_03pion.jpg
digital ovulum a / ceramic object / 3d print digital ovulum a / obiekt ceramiczny / druk 3D
dovules_04.jpg
dovules_05pion.jpg
digital ovulum b / ceramic object / 3d print digital ovulum b / obiekt ceramiczny / druk 3D
dovules_06.jpg
dovules_07pion.jpg
digital ovulum c / ceramic object / 3d print digital ovulum c / obiekt ceramiczny / druk 3D
dovules_08.jpg
dovules_09pion.jpg
digital ovulum d / ceramic object / 3d print digital ovulum d / obiekt ceramiczny / druk 3D
dovules_FRONTb.jpg
dovules_10.jpg
digital ovulum / details digital ovulum / detale

digital ovulum / ceramic objects / creative coding digital ovulum / obiekty ceramiczne / kodowanie kreatywne

dovules_11pan.jpg
dovules_12.jpg
dovules_13.jpg
digital ovulum / ceramic objects coded and designed parametrically in author's application / 3D printed in clay digital ovulum / obiekty ceramiczne zaprojektowane parametrycznie z wykorzystaniem technik kodowania w autorskiej aplikacji / druk 3D ceramika