Cyberboros /multimedia installation Cyberboros /instalacja multimedialna

creative coding & ceramics programowanie kreatywne & ceramika

cyber_FRONT.jpg
cyberboros / multimedia installation / Wroclaw 2021 cyberboros / instalacja multimedialna / Wrocław 2021

cyber_CIRCa.png

Cyberboros

algorithmic design / 3d print / ceramics / multimedia installation / 2020-2021

The idea of the work refers to the ancient symbolic creature Uroboros - a serpent eating its own tail. It symbolizes the unification of contraries and an eternal cyclic renewal. I translated the myth and have changed the creature into a digitally and algorithmically designed form - Cyberboros. It reflects coded cycles of the endless movement responsible for the creation of the life's illusion. The object combines two seemingly different worlds: a physical world based on a real, manually modified material, and a digital world, in which a symbol of the serpent is embedded in mathematical patterns and is based on digitally coded loops. The applied pattern, due to its geometric origin, evokes the impression of corporeal tissue that imperceptibly blurs the lines between these two - tangible and digital worlds.

Cyberboros

projektowanie algorytmiczne / druk 3D / ceramika / instalacja multimedialna / 2020-2021

Idea pracy odnosi się do symbolicznego uroborosa – węża z ogonem w pysku pożerającego samego siebie. Symbol zjednoczenia przeciwieństw i nieskończoności, ciągłego odnawiania się zmieniam w algorytmicznie zaprojektowaną formę, która jest precyzyjnym zapisem drobnych cyklów ruchu. Projekt łączy w sobie dwa pozornie przeciwstawne światy. Materialny, oparty na plastycznym tworzywie i cyfrowy, w którym poprzez matematyczne i geometryczne operacje koduje się precyzyjnie powtarzalne rytmy drobnych zmian budujących cielesną tkankę pracy. Obiekt Cyberboros został zaprojektowany w oparciu o autorski kod symulujący wewnętrzne i cykliczne transformacje. Zrealizowany został z użyciem techniki mieszanej łączącej technologię druku 3D z manualnymi metodami pracy z gliną.


cyberboros / multimedia installation cyberboros / instalacja multimedialna

cyber_01a.jpg
cyber_02pion.jpg
cyber_03.jpg
cyberboros / two-channel generative animation / 3d printed ceramic object cyberboros / dwukanałowa animacja generatywna / obiekt ceramiczny

cyberboros / ceramic object / 3d printing technology cyberboros / obiekt ceramiczny / technologia druku 3d

cyber_04.jpg
cyber_05pion.jpg
cyber_06.jpg
cyberboros / mixed technique ( object designed parametrically and coded in author's App / 3D printed in clay, manually assembled before firing ) cyberboros / technika mieszana ( obiekt zaprojektowany algorytmicznie z użyciem aplikacji opartej na autorskim kodzie, druk 3D ceramika )
cyber_09.jpg
cyberboros / 3d printed ceramics cyberboros / druk 3D ceramika
cyber_10.jpg
cyberboros / 3d printed ceramics cyberboros / druk 3D ceramika